ปีที่ 45 ฉบับที่ 205
มีนาคม - เมษายน 2560

ในฉบับนี้ สะเต็มศึกษา ก่อเกิดกระบวนการคิดแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวัน ทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ สสวท. ได้คัดเลือกโครงงานสะเต็มศึกษาดีเด่นระดับนานาชาติที่มาจัดแสดงในงาน “STEM Showcase” ให้ท่านได้ติดตามอ่านกัน

พันธุศาสตร์เป็นเนื้อหาที่มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของทุกคน ให้เกิดความสนใจและเข้าใจพันธุศาสตร์ยิ่งขึ้น สงสัยหรือไม่ถ่านสีดำในท้องตลาดนั้นแตกต่างกันอย่างไร ทำไมถ่านชีวภาพจึงได้รับความสนใจ รวมทั้งคุณประโยชน์อื่นๆ มาเปิดโลกของถ่านกัน worksheet เป็นแนวทางในการจัดลำดับกิจกรรมและควบคุมชั้นเรียน โดยเป้าหมายเพื่อค้นหา ข้อบกพร่อง ขั้นตอนการสร้างและออกแบบ worksheet จะช่วยเพิ่มความเข้าใจให้แก่ผู้เรียน

ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 56 หรือ IMO 2015 มีการเตรียมการด้านวิชาการอย่างไร จัดแข่งขันเป็นอย่างไร ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญในการรวมตัวของนักคณิตศาสตร์ชั้นนำของประเทศไทยที่พร้อมกลับมารวมตัวกัน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เจ้าภาพอย่างเต็มความสามารถ การอบรมของ GLOBE (GLOBE Protocol) ผ่าน Protocol eTraining ทางเว็บไซต์ www.globe.gov จะช่วยสร้างบุคลากรด้าน GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็น Teacher กับเรา

Charles Lyell ผู้ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นบิดาคนหนึ่งของวิชาธรณีวิทยา เพราะตำรา Principles of Geology ของเขามีอิทธิพลต่อความคิดของ Darwin กันอย่างไร และอีกมากมายพลิกอ่านได้เลย...

 Online    PDF

นิตยสาร สสวท. เป็นนิตยสารที่จัดทำโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เสนอความก้าวหน้าทางวิทยาการ ในด้านการศึกษาที่จะสนับสนุนการศึกษาของชาติให้ทันกับเหตุการณ์ปัจจุบันเผยแพร่กิจกรรมและผลงาน ของสสวท. พร้อมทั้งงานวิจัยและโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน เพื่อให้ครู นักเรียน และผู้ที่สนใจทำ โครงงานได้ศึกษาแนวคิดและใช้ประโยชน์จากโครงงานดังกล่าว

กรอกข้อมูลเพื่อรับข่าวสารนิตยสารย้อนหลัง