ปีที่ 44 ฉบับที่ 201
กรกฎาคม - สิงหาคม 2559

ในฉบับนี้ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ กัปตันโสภณ พิฆเนศวร ที่อุทิศตน ในหน้าที่นี้ ความสุขของเขาคืออะไร ขอเชิญชวนทุกท่านสู่โลกของทูตสะเต็ม

พบกับเรื่องแบตเตอรี่: ตอนที่ 1 อุปกรณ์พลังงานแห่งอนาคต ยังเป็นอุปกรณ์สำคัญ สำหรับเก็บสำรองพลังงานสะอาด เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ หรือ พลังงานลม คณิตศาสตร์อธิบายปรากฏการณ์คอขวดที่เข้าใจได้ยากในพันธุศาสตร์ประชากรให้สามารถเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น การพัฒนาให้นักเรียนมีความคิดที่จะเป็นนักพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆการพัฒนาให้นักเรียนมีความคิดที่จะเป็นนักพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เราสอนเขียนโปรแกรมได้โดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ หรือเสริมโดยใช้สื่อการเรียนรู้ออนไลน์

ครูวิทยาศาสตร์ในประเทศสหรัฐอเมริกามีแนวคิดการจัดการเรียนการสอนอย่างไร ติดตามกันในบทสัมภาษณ์แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อนำมาปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับบ้านเรา อสุรกายชายหาด หรือ สตรันด์เบสต์ (Strandbeest) จากการคิดค้นและพัฒนาขาให้เป็นกลไกการเคลื่อนที่ในภูมิประเทศที่มีเส้นทางขรุขระ และสามารถใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนตามแนวทางของสะเต็มศึกษาในรูปแบบกิจกรรมสะเต็มศึกษา และอีกมากมายพลิกอ่านได้เลย...

 Online    PDF

นิตยสาร สสวท. เป็นนิตยสารที่จัดทำโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เสนอความก้าวหน้าทางวิทยาการ ในด้านการศึกษาที่จะสนับสนุนการศึกษาของชาติให้ทันกับเหตุการณ์ปัจจุบันเผยแพร่กิจกรรมและผลงาน ของสสวท. พร้อมทั้งงานวิจัยและโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน เพื่อให้ครู นักเรียน และผู้ที่สนใจทำ โครงงานได้ศึกษาแนวคิดและใช้ประโยชน์จากโครงงานดังกล่าว

กรอกข้อมูลเพื่อรับข่าวสารนิตยสารย้อนหลัง