Previous Page  10 / 62 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 62 Next Page
Page Background

นิตยสาร สสวท.

10ิ

ย้อนกลับ

ไปในสมัยก่อน ในยุคที่ยังไม่มีการประดิษฐ์

กล้ องโทรทรรศน์ นักดาราศาสตร์ ก็ใช้ การ

สังเกตการณ์

ดวงดาวบนท้ องฟ้ าด้ วยตาเปล่ า

เหมือนกับคนธรรมดา

อย่างเรานี่แหละ ตัวอย่างเช่น ฮิปปาร์คัส (Hipparchus)

นักดาราศาสตร์ นักภูมิศาสตร์ และนักคณิตศาสตร์ชาวกรีก

ในยุคเฮเลนิสติก (Hellenistic) สังเกตพบว่าดาวแต่ละดวง

ปรากฏสว่างมากน้อยไม่ เท่ากัน เขาจึงก�

ำหนดเป็นอันดับ

ความสว่าง (โชติมาตร) ของดวงดาวตามที่เราได้เรียนรู้กัน

ในบทเรียน และยังจัดท�

ำแคตตาล็อกดาวฉบับแรกของโลก

ตะวันตกซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับดาว 850 ดวงขึ้นอีกด้วย ซึ่งเป็น

ประโยชน์ต่อวงการดาราศาสตร์อย่างมาก

ใครที่อยู่ต่างจังหวัด ตึกรามบ้านช่องมีไม่มากนัก รวมถึงไม่ค่อยมีแสงไฟจากถนนมารบกวน ก็คงได้เต็มอิ่มกับการนอน

ดู “ดาวล้านดวง” บนท้องฟ้าได้ทุกวัน ผิดกับคนในเมืองที่บางคืน “ดาวสักดวง” ก็ไม่ยอมโผล่มาให้เห็น คนในเมือง

จึงมักจะจินตนาการกันไม่ออกว่าบนท้องฟ้าของเรามีดาวมากมายขนาดไหน คุณผู้อ่านมีวิธีไหนบ้างที่จะช่วยคนเมือง

ผู้น่าสงสารเหล่านี้?

บนท้องฟ้ามีดาวกี่ดวง

รูปที่ 1 ฮิปปาร์คัส

ที่มา

http://www.nmspacemuseum.org/halloffame/images.

php?image_

สุภัคสรณ์ รุ่งศรี

ผู้ช�

ำนาญ สาขาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ สสวท. / e-mail:

srung@ipst.ac.th