นิตยสาร สสวท. ฉบับที่ 239

50 นิตยสาร สสวท. ดร.นันทวัน สมสุข ผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สสวท. e-mai: nnant@ipst.ac.th พัชรินทร์ อารมณ์สาวะ ผู้ชำ�นาญ สาขาประเมินผลทางการศึกษา สสวท. e-mail: phard@ipst.ac.th Growth Mindset ของนักเรียน จากผลการประเมิน PISA 2018 ภาพจาก : https://lerner.udel.edu/seeing-opportunity/embracing- a-growth-mindset-in-the-new-era/

RkJQdWJsaXNoZXIy NzI2NjQ5