Table of Contents Table of Contents
Previous Page  59 / 62 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 59 / 62 Next Page
Page Background

ปีที่ 43 ฉบับที่ 192 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2557

59

วันนี้จะพูดถึงอาหารบ�

ำรุงสุขภาพชั้นเยี่ยมเลย ก็คือ ช็อคโกแลต

ซึ่งในงานวิจัยหลายเรื่องที่ศึกษาวิจัยและพบว่า การดื่มโกโก้

หรือช็อคโกแลตอุ่น ๆ ทุกวัน มีส่วนช่วยลดอาการหลง ๆ ลืม ๆ

และช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคที่เกี่ยวกับระบบเลือดและ

หัวใจด้วย สารส�

ำคัญที่มีส่วนช่วยบ�

ำรุงสุขภาพเรียกว่า Flavonoid

ตัวอย่างงานวิจัยจาก Beth Israel Deaconess Medical Center

ที่ตั้งอยู่ที่รัฐ Massachusetts สหรัฐอเมริกา ได้ศึกษาหญิง 13 คน

และชาย 13 คน อายุเฉลี่ย 72 ปีที่ให้ดื่มโกโก้ชนิดที่มี Flavonoid มาก

โดยให้กินวันละ 900 มิลลิกรัมต่อวัน เป็นเวลา 2 สัปดาห์

พบว่า ผลจากการดื่มโกโก้ติดต่อกันเพียงแค่ 2 สัปดาห์นี่เอง

ท�

ำให้เลือดที่ไหลเข้าสมองเพิ่มมากขึ้นถึง 10% ซึ่งแน่นอน...

ต้องส่งผลโดยรวมต่อประสิทธิภาพของความจ�

ำอย่างแน่นอน

ส�

ำหรับค�

ำอธิบายก็คือ Flavonoid ช่วยท�

ำให้เกล็ดเลือด

ไม่เกาะตัวกันเป็นก้อนกีดขวางการเดินทางของเลือดในเส้นเลือด

ท�

ำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างไม่ติดขัด ต่ายอ่านเจอแค่นี้ก็รู้สึก

ตื่นเต้นกับประโยชน์ของเครื่องดื่มชนิดนี้แล้ว แต่สิ่งที่ต้องระวัง

ก็คือ

"น�้

ำตาล"

การดื่มโกโก้หรือช็อคโกแลตเป็นสิ่งที่ดี แต่ถ้า

เติมความหวานมากไป แทนที่จะส่งผลดีกลับกลายเป็นผลร้าย

ต่อสุขภาพซะมากกว่า

นอกจากนี้ในงานวิจัยเกี่ยวกับโกโก้ ยังพบว่า โกโก้ ยังประกอบ

ไปด้วยแร่ธาตุต่าง ๆ ที่จ�

ำเป็นต่อร่างกาย เช่น แมกนีเซียม

ซัลเฟอร์ แคลเซียม เหล็ก สังกะสี ทองแดง โพแทสเซียม

แมงกานีส และวิตามินบี การดื่มโกโก้เป็นประจ�

ำยังช่วยลด

อาการซึมเศร้า ตื่นตัว และมีสมาธิในการท�

ำกิจกรรมต่าง ๆ อีกด้วย

อ๊ะอ่ะ แต่คุณ ๆ ต้องไม่ลืมค�

ำว่าสมดุลด้วย ต่ายกลัวว่าพอเล่าไป

เล่ามาจะพากันดื่มโกโก้เป็นอาหารหลัก อันนั้นไม่ใช่แหล่ะ คุณ ๆ

ต้องไม่ลืมว่าร่างกายเราต้องการสารอาหารต่าง ๆ ที่หลากหลาย

ตามหลักโภชนาการเบื้องต้นที่ได้ร�่

ำเรียนกันมาตั้งแต่ชั้นประถม

ศึกษานั่นเอง

เฉลยค�

ำถามฉบับที่ 190

ที่ต่ายถามว่า คุณ ๆ รู้หรือไม่ว่า

นักวิทยาศาสตร์ได้ท�

ำการศึกษายีนที่สร้างโปรตีน Myostatin

ในสัตว์หลายชนิด และในสัตว์แต่ละชนิดยีนที่สร้างโปรตีน

Myostatin จะมีการตอบสนองและการท�

ำงานที่เหมือนกัน

หรือไม่ อย่างไร ค�

ำตอบก็คือ จากงานวิจัยส่วนใหญ่ที่เน้นศึกษา

สัตว์ที่เป็นสัตว์เศรษฐกิจเพื่อที่จะหาวิธีที่ท�

ำให้สัตว์เหล่านั้นมี

กล้ามเนื้อขนาดใหญ่ โดยที่กินอาหารเท่าเดิม ท�

ำให้ขายได้เงิน

มากขึ้นนั่นเอง และ Myostatin จะมีการตอบสนองและ

การท�

ำงานในแบบเดียวกัน ^_^ ฉบับนี้ไม่มีผู้ที่ตอบถูกจ้า

ไว้รอลุ้นกันใหม่ฉบับหน้านะจ๊ะ อิอิ

สุขภาพดีไม่มีขาย มันอยู่ที่การใช้ชีวิตของตัวคุณเอง

ต่าย แสนซน

ค�

ำถามฉบับที่ 192

จากเรื่องโกโก้ที่ต่ายเล่ามา ว่ามี

Flavonoid มาก คุณ ๆ คิดว่า ในประเทศไทยมีอะไรบ้างที่กินได้

และมี Flavonoid มาก มีผลต่อสุขภาพในเชิงบวก

เช่นเดียวกัน ต่ายอยากให้ลองหาข้อมูลพร้อมยกตัวอย่าง

มาให้ต่ายและผู้อ่านท่านอื่นได้รับความรู้กันเช่นเดิม เมื่อหา

ค�

ำตอบได้แล้ว ก็ส่งมาให้ต่ายได้ที่อีเมล funny_rabbit

@live.co.uk

และเขียนระบุที่หัวเรื่อง ด้วยว่า ตอบค�

ำถาม

ฉบับที่ 192

ภายในวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2558 โดยต้องใส่

ที่อยู่ที่จะให้จัดส่งของรางวัลมาให้เรียบร้อย

และถ้าอยากให้

ต่ายส่งสื่อเล็ก ๆ น้อย ๆ จาก สสวท. ไปให้โรงเรียน

(นอกเหนือจากของรางวัลที่จะได้รับ) สามารถเขียนชื่อ

และที่อยู่ของโรงเรียนที่คุณอยากให้ต่ายส่งของไปให้มาด้วย

ต่ายก็จะส่งของรางวัลไปให้ และสุดท้ายคุณ ๆ สามารถ

ติดตามอ่านเฉลยได้ในอีก 2 ฉบับหน้า คือฉบับที่ 194 จ้า

สวัสดีคุณ ๆ ที่รักยิ่งของต่าย เทศกาลแห่งความรักเพิ่งจะผ่านไป ต่ายมั่นใจว่าคุณ ๆ จะมีความรักกันเต็มเปี่ยมท่วมทะลักล้นหัวใจ

อย่างน้อยที่สุดก็ต้องมีความรักให้กับตัวเอง และการแสดงออกของความรักตัวเองที่สามารถท�

ำได้ง่ายที่สุด ก็คือ...การหันมาใส่ใจดูแล

สุขภาพของตัวเอง เพื่อให้ร่างกายแข็งแกร่งและมีความพร้อมที่จะท�

ำกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจ�

ำวันได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง