Previous Page  1 / 62 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 1 / 62 Next Page
Page Background

เปิดเล่ม

สวัสดีครับ คุณผู้อ่านนิตยสาร สสวท. ทุกท่าน

ทุก ๆ ปีการแข่งขัน คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ชีววิทยา เคมี

ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ และฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ถูก

จัดขึ้นหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไป และประเทศไทยของเราได้ส่งตัวแทนของ

ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันอย่างสม่ำ

�เสมอ ทุกครั้งเราสามารถคว้ารางวัล

มาได้ไม่น้อยหน้านานาประเทศ สร้างบรรยากาศให้วงการวิชาการบ้านเรา

คึกคักตื่นตัวมากขึ้นไปอีก นั่นแสดงให้เห็นว่าประเทศของเรามีศักยภาพใน

การพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีมาตรฐาน

สูงทัดเทียมชาติอื่น ๆ

ปัจจัยสำ

�คัญสำ

�หรับการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ นั้นคือ “ผู้แข่งขัน”

ชาติไทยเรามีเยาวชนผู้มีอัจฉริยะทางปัญญาอยู่เป็นจำ

�นวนมาก ดูได้จาก

การคัดเลือกที่มีจำ

�นวนผู้เข้ารับการคัดเลือกเพิ่มขึ้นทุกปี ทุกคนตั้งใจใช้

ความสามารถ ความมุ่งมั่นและพรสวรรค์ที่ติดตัวมาอย่างเต็มที่ บางคน

อาจใช้ความสามารถพิเศษหรือการฝึกฝนมาเพื่อช่วงชิงการเป็น “ผู้แทน

ประเทศไทยไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ” ซึ่งเป็นคำ

�ที่มี

เกียรติ และเป็นประสบการณ์สูงส่งน่าจดจำ

�ครั้งหนึ่งในชีวิต

ในฉบับนี้ เรื่องราวของ “เด็กอัจฉริยภาพและโอลิกปิกวิชาการ” อัด

แน่นด้วยสาระ รอคอยผู้แทนประเทศไทยคนใหม่และอาจารย์ ที่จะแนะนำ

ลูกศิษย์ให้ได้ค้นหาความถนัดของตนเอง สสวท. เป็นกำ

�ลังใจและภูมิใจทุก

ครั้งในขณะทำ

�การคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยฯ ...และนี่คือ เนื้อหาหลัก

ของเล่ม แต่ยังมีสาระสำ

�คัญอื่น ๆ สอดแทรกชนิดพลาดไม่ได้สักหนึ่งตัว

อักษร โปรดพลิกหน้าต่อไปโดยพลัน

อนึ่ง การเป็นอัจฉริยะประกอบด้วยแรงบันดาลใจหนึ่งเปอร์เซ็นต์

และหยาดเหงื่ออีกเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ (โทมัส อัลวา เอดิสัน)

บรรณาธิการบริหาร

คณะ​ที่​ปรึกษา

​​​

​ประธาน​กรรมการ​​สสวท​.​

​ผู้​อำ

�นวย​การ​​สสวท​.​

บรรณาธิการ​บริหาร​

​​​​

ขจรเดช บุตรพรม ​​​​

ที่​ปรึกษา​กอง​บรรณาธิการ​​​

รอง​ผู้​อำ

�นวย​การ​สสวท. ​​​

ผู้​ช่วย​ผู้​อำ

�นวย​การ​สสวท. ​​

หัวหน้า​กอง​บรรณาธิการ​​​​

​พงษ์​เทพ​​บุญ​ศรี​โรจน์

​​​

กอง​บรรณาธิการ​​

​​​​

ดร.กุศลิน มุสิกุล

ชมัยพร ตั้งตน

ดร.ชัยวุฒิ เลิศวนสิริวรรณ

ดุสิต สังข์ร่วมใจ

ถนิม ทิพย์ผ่อง

ธวัชชัย ชนะกานนท์

ธันยากานต์ ยืนตระกูลชัย

นวรัตน์ อินทุวงศ์

เบ็ญจวรรณ ศรีเจริญ

ประกายกานต์ ตรีอาภรณ์

ดร.ประสงค์ เมธีพินิตกุล

ผู้​ช่วย​กอง​บรรณาธิการ​​​

​วนิดา​คล่อง​อาสา​​​

​นิลุบล​​กอง​ทอง​​​

รัชนี​กร​​มณี​โชติ​รัตน์​

สินีนาฎ ทาบึงกาฬ

ดวงมาลย์ บัวสังข์

สิริมดี นาคสังข์

สุประดิษฐ์ รุ่งศรี

เจ้าของ

สถาบัน​ส่ง​เสริม​การ​สอน​วิทยาศาสตร์​และ​เทคโนโลยี​​ ​

924​​ถนน​สุขุมวิท​แขวง​พระโขนง​​เขต​คลองเตย​​กทม​.​​10110​​

โทร​.​​0​-​2392​-​4021​​ต่อ​​3307​

0​-​2335​-​5222

(ข้อเขียนทั้งหมดเป็นความเห็นอิสระของผู้เขียน มิใช่ของ สสวท.

หากข้อเขียนใดผู้อ่านเห็นว่าได้มีการลอกเลียนแบบหรือแอบอ้าง

โดยปราศจากการอ้างอิง กรุณาแจ้งให้กองบรรณาธิการทราบด้วย

จักเป็นพระคุณยิ่ง)

วัตถุประสงค์

1. เผย​แพร่​และ​ส่ง​เสริม​ความ​รู้​ทาง​ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์​และ​เทคโนโลยี​ให้​

แก่​ครู​และ​ผู้​สนใจ​ทั่วไป

2. เผย​แพร่​กิจกรรม​และ​ผล​งาน​ของ สสวท.

3. เสนอ​ความ​ก้าวหน้า​ของ​วิทยาการ​ใน​ด้าน​การ​ศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์​

และ​เทคโนโลยี​ที่​จะสนับสนุน​การ​ศึกษา​ของ​ชาติ​ให้​ทัน​กับ​เหตุการณ์​ปัจจุบัน

4. แลก​เปลี่ยน​และ​รับ​ฟัง​ความ​คิด​เห็น​ต่าง ๆ เกี่ยว​กับความ​รู้​ทาง​ด้าน​วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี​จาก​ครู​และ​ผู้​สนใจ​ทั่วไป

ปาริฉัตร พวงมณี

ดร.พรชัย อินทร์ฉาย

พรพจน์ พุฒวันเพ็ญ

รชยา ศรีสุริฉัน

ราม ติวารี

ดร.วนิดา ธนประโยชน์ศักดิ์

ดร.โศจิวัจน์ เสริฐศรี

สมเกียรติ เพ็ญทอง

สุพจน์ วุฒิโสภณ

ดร.สุพรรณี ชาญประเสริฐ

อุปการ จีระพันธุ